Monthly Archives: iunie 2017

//iunie

De vorbă cu Simona Trifu – prima parte

     Este medic psihiatru. Scormonitor prin mințile oamenilor, adică. Dar și poetă. Scormonitor și prin propriul său suflet, carevasăzică. În prefața de la volumul de versuri Fă o lume pentru mine1, Alex. Ștefănescu notează că poezia autoarei are o „stranie originalitate”, dar și o „expresivitate violentă”. „Poemele ei, observă același critic literar,  sunt idei trăite.Trăite cu [...]

29 iunie, 2017|Invitati|

Alt interviu

      În cel mai recent volum al său, Cartea ieruncilor, avocatul Marian Nazat revizuieşte episoadele istorice ale ultimilor doi ani, cum ar fi „înscăunarea pe Deal” a preşedintelui Klaus Iohannis, moartea celor din Clubul „Colectiv” sau atacul de la „Charlie Hebdo”. Aceste relatări se îmbină cu unele personale, dominate de nostalgia pentu Islazul [...]

26 iunie, 2017|Dinspre mine|

Avram Noam Chomsky și strategiile de manipulare

      Avram Noam Chomsky este un lingvist, filosof, om de știință, dar și un comentator politic din Statele Unite ale Americii. Este cunoscut drept „părintele lingvistice moderne" și pentru critica dură la adresa neoliberalismului și a politicii externe a marilor puteri. Se autodescrie ca fiind un socialist libertarian și un susținător al anarho-sindicalismului. [...]

24 iunie, 2017|Dinspre altii|

Flori de iunie

24 iunie, 2017|Dinspre mine|

De vorbă cu Dumitru Vasile-Delceanu – ultima parte

-  Virgil Gheorghiu îi aseamănă pe poeți cu niște seismografe, care înregistrează toate oscilațiile vieții, așa să fie ? Dumneavoastră la ce sunteți sensibil, ce zdruncinături stau în spatele versurilor pe care le scrieți ? - Subscriu fără reținere. Fiecare poet vibrează în raport cu propria-i structură sufletească și la intensitatea corespunzătoare sensibilității sale la [...]

22 iunie, 2017|Invitati|