Repetabila istorie

      În urmă cu circa 50 de ani, Alexandru Mironescu se plângea în jurnalul1 său că „Pământul acesta oferă imaginea unui cap plin de abcese,  unui corp bolnav, amenințat de o boală gravă, de o febră, de o septicemie: absolut pretutindeni revolte, răzmerițe, anarhii, eforturi parcă inutile, incendii, pregătiri  de ostilități, înfruntări rasiale, [...]