Basmul fotbalului, născocit împreună cu Marius Mitran

      5       Gara din Estoril seamănă cu cea din Eforie Sud. Sau Nord, dar ce mai contează acest amănunt ? Are un aer patriarhal, de margine de lume. Un pescăruș scâncește indecis pe deasupra clădirilor vechi. Îi răspund de jos, de pe peronul pestriț, guralivii spanioli. Ciorchini de tineri și  bătrâni, de femei [...]