La 58 de ani…

      1961... Ce departe mi se  pare anul acela ! Gheorghe Gheorghiu-Dej era „președintele” României comuniste, iar pușcăriile gemeau încă de „dușmani ai poporului” și de „elemente declasate”... În lume, întâmplări care mai de care - la Berlin începea  construirea Zidului rușinii, la Moscova,  sovieticii îl scoteau din mausoleul lui Lenin pe neînsuflețitul [...]