Alt început…

           Alt an, altă ghiulea legată fedeleș la picioarele noastre de ocnași efemeri... O vom târî  după  noi încă  365 de zile dacă Cel de Sus ne va îngădui pe  mai departe silnicia... Și, printre preazilnicele  sforțări, vom zâmbi, vom râde chiar, bucuroși că suntem  de-a  dreapta Lui, păcătoși urgisiți și [...]