O recuzare – pamflet !

    Colegul meu  de bară, Ion Panaitescu, om al lecturii juridice și exrajuridice, dar și al cimiliturilor meșteșugite, îmi trimite o cerere de recuzare cum n-am  mai citit niciunde și nicicând. Textul merită consemnat într-o viitoare Carte albă a justiției de la noi...                                                             *                                                                                  Domnule  Președinte,     Subsemnatul (...) persoană vătămată [...]