„Vara americană”

MOTTO:                                  „Ce frumoasă-i omenirea, minunată lume nouă...”                                                             William Shakespeare, [...]