Augustin Buzura, de-a pururi

      S-au scurs aproape trei ani de la dispariția scriitorului Augustin Buzura și încă  nu m-am obișnuit cu gândul acesta funest. De aceea am savurat cu voluptate cartea pe care Angela Martin i-a dedicat-o[1],  una obligatorie pentru înțelegerea postumă a celui care, prin întreaga-i operă, ca să-l citez pe Ovid.S. Crohmălniceanu, „a recoltat [...]