Flori de munte

       Au înnebunit toate florile de la munte, de la margaretele sălbatice și până la garofița Pietrei Craiului. Le ține isonul un salcâm, cu ciorchinii parfumați încă proaspeți, împreunat cu o răsură suavă și nespus de delicată. Aș face din toate  o cunună uriașă și aș înconjura cu ea pământul acesta tot mai [...]