Monthly Archives: august 2020

//august

Alexandru Athanasiu, profesorul renascentist

       Era o toamnă mierie atunci, în 1983, primul meu an de studenție. Monumentalul palat al facultății, finalizat în 1936, îmi părea sanctuarul însuși, locul divin pe care destinul mi-l rezervase într-un exces de generozitate. Mă uitam cu sfiiciune la chipurile severe ale celor cinci corifei ai Dreptului înveșniciți în marmoră la intrarea [...]

20 august, 2020|Dinspre mine|

Popor de sclavi?

     Prin 1836, scriitorul scoțian James Bailie Fraser vizita țara noastră, prilej să constate că „este însă de mirare cum toate cele rămân neisprăvite aici. Banii sau energia par întotdeauna a se sfârși înainte  de opera începută, iar nimic nu este întreținut.” De unde și neisprăvirea românească, blestemul peren al locului...                                                             * În [...]

17 august, 2020|Opinii|

Confesiunea scriitorului D.R. Popescu

       În urmă cu nouă ani, într-o vară încă  normală, neinfectată de viruși și de știri apocaliptice, Dumitru Radu Popescu i se mărturisea Anei-Maria Vulpescu despre agonia unei țări care se numește România. Pretextul era apariția romanului Vânătoarea regală, dar confesiunea se poartă în jurul „turbării”, primejdia mortală a lumii dintotdeauna. Sinceritatea scăpărătoare [...]

13 august, 2020|Dinspre altii|

Islazul văzut dinspre… Albania

     „Pentru Vasiliqia, Albania era ușor accesibilă, cu câmpiile și colinele ei încremenite de ger, cu loviturile de maiuri, dis-de-dimineață, în  putineiul în care se bătea laptele, cu țesutul nesfârșit al pânzelor  de zestre, cu ulița bisericii scăldată-n soare și cu cucul, căruia aici i se spune piază rea.”[1] Pun un semn  la pagina [...]

10 august, 2020|Dinspre mine|

Suntem încă în Caragiale !

      În preajma Crăciunului din 2012, într-o zi de 20 decembrie, Ana-Maria Vulpescu realiza un alt interviu memorabil cu Mircea Iorgulescu, a cărui actualitate este la fel de pregnantă, de pilduitoare...                                                             *                                     Suntem în Caragiale !... [...]

06 august, 2020|Dinspre altii|