O zi din minunata viață nouă !

       O zi ca oricare alta, dintr-o vară cu toane belalii. Ar trebui să-mi pregătesc o pledoarie, cu toate că... În fine, mă  hotărăsc anevoie și-n cele din urmă iau la mână un teanc de hârtii. Una este un comunicat al Departamentului de Justiție al SUA, cu un conținut năucitor: toți funcționarii Băncii [...]