Dinspre mine

/Dinspre mine

Pe „Dealul Strigăturii”

     „A început să bată toamna în copaci”[1] aici, pe „Dealul Strigăturii”, la doi pași de Ghelari. „Sub un soare orbit de propria-i splendoare”[2], stau pe un tăpșan smălțuit cu flori și mă  dumic în zarea cea fără de sfârșit. Coamele domoale ale munților se pierd de jur-împrejur în culori amestecate, de-o ireală frumusețe. [...]

21 septembrie, 2020|Dinspre mine|

Transalpina

     De la Sebeș o cotesc la dreapta și o țin înainte, către Novaci, trecând de-a dreptul prin nori. De cum ieși  din Ardeal totul se schimbă, și nu în bine: calitatea șoselei, a oamenilor, a serviciilor... Cică legiunile romane au desenat primele drumul acesta, însă nemții, cu războaiele lor mondiale, i-au îngroșat  contururile  [...]

20 septembrie, 2020|Dinspre mine|

Țara Hațegului

     „Iată giganticul Retezat limpede și aeric. Iată umerii munților, iată poalele, iată șesul, iată Valea Hațegului”, scria demult academicianul  Aron Densușianu, un fiu al locului. Urc la barajul de anrocamente  de la Râu Mare, o capodoperă  a  inteligenței tehnice românești. Drumul nu-i cel mai bun, însă pitorescul văii este amețitor. La întoarcere oprim [...]

19 septembrie, 2020|Dinspre mine|

„Ținutul pădurenilor”

     Legenda acestui ținut (dacă n-o fi chiar istorie adevărată!) dăinuie încă și  ea ne mai  vindecă întru câtva  de nostalgie, de înstrăinarea  de ieri și de azi. Iar după ce isprăvești  de citit cartea inimosului Ion Malea Olar (Dumnezeu  să-i păstreze de-a pururi  memoria!) - Oameni din lumea satului meu, Ghelari -, înțelegi [...]

18 septembrie, 2020|Dinspre mine|

Pensiunea „Panorama”

        Gura asta de rai sărută domol o spinare golașă din Munții Poiana Ruscă, la câțiva  pași de Ghelari. Priveliștea panoramică este fără seamăn și, adesea, te freci la ochi ca să te convingi că nu-i doar un vis. Dar fără un om care să sfințească locul acesta aproape ireal,  pensiunea n-ar [...]

17 septembrie, 2020|Dinspre mine|