Ana-Maria Vulpescu față în față cu Marian Popa

     La 13 ianuarie 2011, istoricul și criticul literar Marian Popa răspundea cu dezinvoltură și  cu  un ascuțit spirit anticipativ  la întrebările Anei-Maria Vulpescu,  interviul fiind și astăzi actual prin profunzimea perenă a temelor abordate.                                                   *          „Eugen Barbu - omul prin operă şi opera prin om” „Biblioteca pentru Toți” [...]