Monthly Archives: octombrie 2020

//octombrie

Spovedanie, la vârsta trădărilor…

     Am încă ochii „împerdelați de somn”[1] în dimineața aceasta  searbădă și fără contur. Cercetez apatic lucrurile dimprejur, deși le știu pe de rost, mă însoțesc  aici dintotdeauna. Dau cu ochii de roba atârnată în cuier, o bucată de pânză neagră, relicvă a unui vis de demult. Dintr-o  altă viață, parcă... Cu câte iluzii [...]

05 octombrie, 2020|Dinspre mine|

Ioan Peia, Recviem

Prune negre, prune galbene satul odihneşte sub Dumnezeu, oare cine a ştiut eternitatea aşa cum am ştiut-o eu? Salcâmii şi nucii şi merii şi dudele risipite pe drum... dar nimeni nu mai ştie eternitatea şi nici eu, acesta de-acum; Satul pierdut e sub ramuri prelungi Dumnezeu, oriîncotro, e absent eternitatea lui are găuri în cer [...]

04 octombrie, 2020|Dinspre altii|

Ana-Maria Vulpescu față în față cu Marian Popa

     La 13 ianuarie 2011, istoricul și criticul literar Marian Popa răspundea cu dezinvoltură și  cu  un ascuțit spirit anticipativ  la întrebările Anei-Maria Vulpescu,  interviul fiind și astăzi actual prin profunzimea perenă a temelor abordate.                                                   *          „Eugen Barbu - omul prin operă şi opera prin om” „Biblioteca pentru Toți” [...]

01 octombrie, 2020|Dinspre altii|