MCV, un alt fel de Covid

MOTTO:                                                 „Capul ce se pleacă paloșul nu-l taie,                                               [...]