Macii de acasă…

MOTTO:                               „Da: am crescut cu macii şi strugurii pe câmp.                              Da: mai păstrez, ca iarba, şi-acum, sub pleoape rouă.                              Da: m-am scăldat în râul cu cânepi la topit,                              Da: mi-am julit genunchii în vişini şi-n cireşi.”                                                             Zaharia Stancu, Da: am crescut cu macii... Ce splendoare a mai născocit și natura asta fără de [...]