Pustiirea lumii…

Deunăzi, am primit cel mai minunat dar cu putință, Biblia, și de atunci aproape zilnic îi  mângâi cu sufletul slovele-i așezate cu meșteșug. „Nimic nu o întrece în frumusețea scriiturii, iar autorii ei sunt primii dintre îmblânzitorii   de cuvinte. Măcar o pagină pe zi să citiți și veți fi un altfel de condeier și, mai [...]