Putin și coada înghețată a lupului

Eram încă la facultate când tovarășul Nicolae Ceaușescu semna Decretul privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică. În expunerea de motive se reținea că „economisirea la maximum a gazelor naturale și energiei electrice constituie o cerință prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean. Pentru desfășurarea [...]