Dacă ORNISS nu e, nimic nu e !

Vasăzică, „în cazul în care actul de sesizare se întemeiază pe probe ce constituie informații clasificate,judecătorul de cameră preliminară solicită autorității competente, de urgență, declasificarea sau trecerea acestora la un nivel inferior de clasificare și, după caz, acordă apărătorilor părților și ai persoanei vătămate accesul la informațiile clasificate, condiționat de deținerea  autorizației de acces prevăzute [...]