• avocat
  • scriitor
  • publicist

11 mai, 2016

Una dintre legendele românilor se numește... „Nazat”, așa că o reproduc aici: „Când simţiră boierii cr

11 mai, 2016

Bunicii mei materni s-au născut în bordeie... Probabil că și cei paterni. Eu mi-am petrecut primii opt ani într-un