Opinii

/Opinii

Putin și coada înghețată a lupului

Eram încă la facultate când tovarășul Nicolae Ceaușescu semna Decretul privind unele măsuri pentru raționalizarea consumului de gaze naturale și energie electrică. În expunerea de motive se reținea că „economisirea la maximum a gazelor naturale și energiei electrice constituie o cerință prioritară, o îndatorire patriotică a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean. Pentru desfășurarea [...]

07 noiembrie, 2022|Opinii|

Pace, cuvântul interzis oficialilor români  !

                                                                                      MOTTO:     „Să se încheie  pacea chiar și cu un om fără onoare, dacă-i în joc viața; căci  odată viața salvată, totul e salvat.”                           Pañcatantra[1] Carevasăzică,  cuvântul pace trebuie scos din limbajul diplomatic valah! În caz contrar, gura ce-l va rosti va fi pasibilă  de aspră pedeapsă, asemenea pățitului deja Vasile [...]

31 octombrie, 2022|Opinii|

Pe când  multiculturalismul animal ?

MOTTO:                                                           „Aici  e Ordine  și Dumnezeu nu greșește,                                                             Muscă și berbec, lalea și  stejar nu se împreună.”                                                                                       Gaustin din Arles Stau față în față cu nemărginirea și ascult muzica inefabilă a pădurii nebune. Triluri felurite, pe tonalități tulburătoare, se înalță de oriunde ți-ai ciuli urechile. În salcâmii de sub sat e o [...]

27 octombrie, 2022|Opinii|

Un război cu deznodământ previzibil?

Nu știu alții ce-or simți, dar eu încep să mă dumiresc... Dacă nu mi-o juca imaginația vreo festă, sătulă să o tot căznesc cu fel de fel de încercări. Bunăoară, mi se pare că abia acum pricep rostul ciudatei , controversatei pandemii, una care ne-a anihilat aproape toate reflexele de ființe raționale și demne. Fiindcă,  [...]

24 octombrie, 2022|Opinii|

Pledoarie pentru țara – pauză

MOTTO:    „Discursurile, laudele, condamnarea în bloc a trecutului. Nimic schimbat în această țară”...                                                                                       Alice Voinescu, Jurnal Vasăzică, în mărturisirea recentă a directorului Serviciului Român de Informații, „în aceste trei decenii, am încercat să recuperăm aproape șase decenii de pauză și de regres istoric.”[1] Adică din 1929 și până în 1989?! Ori e o [...]

20 octombrie, 2022|Opinii|