Capitala Kefaloniei stă povârnită pe o  coastă pietroasă și-și privește chipul în apa sărată  a golfului cutreierat de vase și de corăbii… Piațeta centrală a orașului este largă și pitorească, cu o statuie în mijloc și încadrată pe toate părțile de clădiri luxoase. Aici se încrucișează străzile importante ale urbei și de aceea permanenta  zumzăială. Restaurante cu terase mușcând  adânc din pavajul pietonal și fel de fel de magazine  colorează centrul nervos al urbei.