A înflorit cerul aici, în Teleorman ! Primăvara  l-a colorat  în toate culorile atârnate de șevaletul Domnului  și, astfel primenit, ni l-a dăruit nouă, muritorilor de rând, să-l sorbim  cu ochii sufletului. Și ca voluptatea simțurilor  să n-aibă opreliști, un curcubeu imens s-a boltit ca o poartă în rai pornită  din  glodurile înmuiate de o ploaie nevricoasă și rece…

„Pune-ţi aripi ca în basme
Şi te-nalţă până-n nori…
Tot mai sus,
Tot mai departe –
Ca şiragul de cocori
Ce pluteşte colo-n zare!…” (1)

–––––––––––-

(1) Ion Minulescu, Romanță fără muzică