Cum să fie trupul temnița sufletului ? Nu, nici pomeneală, el este chiar  chipul sufletului, fața lui către lume! După cum, mă încumet s-o spun, sufletul e trupul întors pe dos al omului.