Molcomia peisajului e desfătătoare aici, departe de zbuciumata Vale a Prahovei. Coamele blânde   ale munților s-au albit, casele rare par neatinse de timp,  turmele  de oi rumegă nepăsătoare clipele, iar drumul pietruit  se târăște  agale de-a lungul apei… Ce mai, totul e bucolic pe Valea Doftanei, un loc  în care te poți lepăda de uniforma cazonă a cotidianului.