Invitati

/Invitati

De vorbă cu Simona Trifu – prima parte

     Este medic psihiatru. Scormonitor prin mințile oamenilor, adică. Dar și poetă. Scormonitor și prin propriul său suflet, carevasăzică. În prefața de la volumul de versuri Fă o lume pentru mine1, Alex. Ștefănescu notează că poezia autoarei are o „stranie originalitate”, dar și o „expresivitate violentă”. „Poemele ei, observă același critic literar,  sunt idei trăite.Trăite cu [...]

29 iunie, 2017|Invitati|

De vorbă cu Dumitru Vasile-Delceanu – ultima parte

-  Virgil Gheorghiu îi aseamănă pe poeți cu niște seismografe, care înregistrează toate oscilațiile vieții, așa să fie ? Dumneavoastră la ce sunteți sensibil, ce zdruncinături stau în spatele versurilor pe care le scrieți ? - Subscriu fără reținere. Fiecare poet vibrează în raport cu propria-i structură sufletească și la intensitatea corespunzătoare sensibilității sale la [...]

22 iunie, 2017|Invitati|

De vorbă cu Dumitru Vasile-Delceanu – partea a treia

- Ce îl determina  pe un tânăr să devină dascăl ? - Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc… Parcă așa își începea Creangă amintirile în capodopera lui. Parafrazându-l, eu nu știu alții cum își justifică alegerea profesiei, dar cred că aceasta presupune o anume conștiință a propriilor înzestrări, a chemării către [...]

15 iunie, 2017|Invitati|

De vorbă cu Dumitru Vasile-Delceanu – partea a doua

- Acolo, în Călmățuiul  natal, lumea de atunci era chiar cea pe care a descris-o Zaharia Stancu  ? Să  le spunem cititorilor noștri că satul acesta era arondat comunei Salcia, locul de obârșie al marelui prozator  și poet. - Zaharia Stancu, scriitor complex și profund (poet, prozator, publicist), mărturisea undeva că nu i-a lipsit imaginația, [...]

08 iunie, 2017|Invitati|

Ioan Peia – Tablou de vară

Văzduh cât cuprinde !… sunet de coasă şi-un soare strălucind orbitor prin iarba cu zvon de mătasă arome se coc, în Cuptor Se-opreşte iar tata, îşi scuipă în palme otava măsoarã-n priviri şi-aruncă mângâietoare sudalme armatei de seve subţiri Cântă viroaga în lungi menuete sitevele trestii lent joacă sălcii îşi clatină-n platină, bete cracă de [...]

03 iunie, 2017|Invitati|