• avocat
  • scriitor
  • publicist

Ion Aurel Gârjoabă

     „La vară vom organiza o expediţie montană, în Moldova, la mănăstiri !”, ne-a anunţat într-o zi profesorul de desen, Aurel Gârjoabă, mutat  de două decenii la Curtea de Argeş. Şi ne-a mai zis că vor merge doar elevii cu note bune şi merituoşi în purtare. Eram în clasa a VI-a şi nu prea intram în nicio  categorie. Brânză bună în burduf de  câine, cum mă complimentau dascălii. În cele din urmă, m-am regăsit pe lista norocoşilor, vreo zece la număr. Băieţi şi fete. Am plecat la sfârşit de iunie, cu trenul din Turnu Măgurele. Căram cu noi corturi şi rucsacuri, dar şi un nume drag – Săgeata. Aşa botezaserăm expediţia şi o desenaserăm pe nişte  ecusoane atârnate  la  gât. Până la Suceava am făcut cogeamitea, însă timpul trecea pe fugă. De acolo am plecat pe jos, cu harnaşamentul în spate, pe trasee alese cu grijă. Campam în poieniţe parcă pictate, lângă  fire de apă limpezi, ori în vatra satelor, aprindeam focul şi ne prindea noaptea depănând poveşti, deşi eram frânţi de oboseală. Nu am uitat niciun amănunt din prima mea aventură în lume, nicio trăire. Mersul acela istovitor m-a învăţat nu numai să-mi înving  limitele, ci şi să deprind lecţia altruismului. Şi am mai învăţat că a privi nu înseamnă acelaşi lucru cu a vedea.  Din văzutul acesta m-am ales de-a lungul vieţii cu trăiri şi mirări, cu emoţii şi nostalgii, cu un tumult  interior oricând în stare să mă pulverizeze. De aceea îi sunt recunoscător pe veci profesorului meu de desen, Aurel Gârjoabă, pictor cu o incontestabilă faimă locală. Acuarelele şi uleiurile sale îmi înfrumuseţează casa şi acum, după cum amintirea-i miezoasă  îmi  va lumina sufletul de-a pururi (Jurnalul banalității).

*

Pictor, grafician, sculptor, linogravor, ilustrator şi copertator de carte, s-a născut înainte de cel de Al Doilea Război Mondial, la 22 februarie (martie, după spusele mamei sale) 1939 în Cerneţi – Mehedinţi, într-o familie de învăţători.

Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara, promoţia 1966. Din 1969 până în 1990 – profesor de arte în Turnu Măgurele (Teleorman). Între 1990 şi 2000 predă arte frumoase în Curtea de Argeş (Argeş), iar în perioada 2000-2004 predă discipline de specialitate la catedra de Patrimoniu Cultural la Seminarul teologic ortodox din Curtea de Argeş.

Din 1994 – membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Mai mult de 40 de tabere de specialitate, naţionale şi internaţionale, organizate sau la care a participat. Cam 20 de titluri şi distincţii; între acestea – primul artist plastic care a primit titlul de „Fiu al Argeşului”. A avut lucrări, alături de colegi şi prieteni, în mai mult de 70 de expoziţii, în ţară şi în străinătate. Alte 70 de expoziţii au fost personale. Copertatorul a 10 cărţi de proză şi poezie, la unele a fost şi ilustrator.

Lucrări de pictură, grafică, sculptură şi linogravură – în colecţii publice (muzee şi alte instituţii) şi private din mai toată România şi în mai mult de 10 alte ţări.

Prezent şi în câteva albume de istorie a artelor.

Referinţe critice:

„Mai veche cunoştinţă a noastră, Ion Aurel Gârjoabă atacă suprafeţele mari cu aglomerări de care, elegant armonizate, dominate întotdeauna, pentru contrast, fie de un cer încărcat de nori, fie de boarea dimineţii.”

 Radu Ionescu – critic de artă

„Ion Aurel Gârjoabă are o viziune pronunţat agresivă, viguroasă, fermă în fiecare dintre gesturile picturale. Compoziţiile, naturile statice şi peisajele sale atestă, fiecare în parte, o natură luminoasă care nu se lasă în voia instinctului şi a momentului. Expresivitatea sa provine dinăuntrul fiinţei şi trece de fruntariile acesteia.”

 Octavian Barbosa – critic de artă,

 în Revista ARTA, nr. 12 / 1998

„La artistul Ion Aurel Gârjoabă pictura este o artă a culorilor: cromatica de vis reprezintă realitatea mirabilă prin care sensibilitatea poetică a mânuitorului de penel o pune în mişcare cu mare putere vibrantă şi de sugerare. Expoziţia personală a domnului Ion Aurel Gârjoabă, în anii de lipsuri şi de „experimente” pe care-i trăim, are putere de oază, ne linişteşte şi ne dă speranţă.”

 Augustin Macarie – critic de artă,

 în Dimineaţa, 3 dec. 2002

„Ion Aurel Gârjoabă… un profesionist în deplinătatea cuvântului. Matur, solid, convingător, prolific, divers şi unitar în acelaşi timp, încercat de o evidentă voluptate a culorii, trecut de vremea experimentelor dar inovând încă – vezi inconfundabilele „scântei Gârjoabă”. Scânteile din multele tablouri recente, în care lumea este recompusă din fulgi aciformi de zăpadă, sau de păpădie, sau de stea, de parcă ar fi privită cu ochii întredeschişi iar în pleoape ar mai fi şi ceva lacrimi. O lume sugerată, aşa cum se cuvine a face arta adevărată, luându-l părtaş la „descifrare” pe privitor.”

 acad. Gheorghe Păun – scriitor,

 9 august 2006

„Ion Aurel Gârjoabă îşi concentrează atenţia asupra nuanţelor desluşite în treceri subtile, în tonuri voalate, obţinute în culori de apă, desfăşurând cu măiestrie o rafinată gamă de griuri delicate.”

 Adina Nanu – critic de artă

„Am admirat minunatul spectacol de lumină şi culoare, vădind un remarcabil instinct cromatic şi o sensibilitate de excepţie, din guaşele lui Ion Aurel Gârjoabă. Fie prin aparenta zgârcenie cu care îşi defineşte şi rostuieşte paleta culorilor, fie, dimpotrivă, prin alchimia ingenioasă şi generoasă a dialogurilor dintre galben, brun, verde, ocru, Ion Aurel Gârjoabă este un demn reprezentant al artelor plastice.”

 Ion Parhon – critic de artă,

 în Munca, 16 iunie 1988

   „Ion Aurel Gârjoabă – un delicat poet al graficii!”

   Mihai Panzaru PIM – artist plastic,

   pe www.facebook.com 17 feb. 2013

„Lucrările lui Ion Aurel Gârjoabă, prezente pe simeze, relevă o fericită dualitate estetică-plastică. Pictorul abordează cu îndrăzneală, aplomb şi har tehnica guaşei, a acelor pământuri colorate, cu transparenţe de un maxim inefabil, puncatate de pensulaţii dinamice, flexibile, încărcate de culoare, menite să valoreze pe deplin punctele de real interes al lucrărilor.

Dacă în domeniul peisagisticii şi în cel al naturii statice plasticianul îşi vădeşte cu excelenţă vocaţia de desenator, de grafician, lucările de manieră abstractă relevă o nouă şi totuşi bănuită faţetă a personalităţii sale, un original şi frenetic stăpânitor al culorii.”

 Dragoş Ciobanu – jurnalist,

 în Naţiunea, 10 dec. 2002

<<Muzeul Naţional de Artă Contemporană; Palatul Parlamentului

vă invită la expoziţia „Muzeul de pictură / realism socialist”

Artişti:

Corneliu Baba, Sabin Bălaşa, Traian Brădean, Zamfir Dumitrescu, Ion Aurel Gârjoabă, Dan Hatmanu, Ion Irimescu, Ion Jalea, Viorel Mărginean, Pavel Mercea, Vasile Tolan […]

„[…] Expoziţia propune folosirea spaţiului rezidual rezultat din conversia sălilor de la Casa Poporului în „cubul alb” destinat muzeului de artă contemporană. […] Proiectul este o încercare de redeschidere a discuţiei despre arta românească în contextul socialist şi poate fi privit ca o intervenţie, ca un preambul la o analiză critică şi teoretică amplă în următorii ani.”

(Florin Tudor – curatorul expoziţiei)>>

[din Invitaţia la expoziţia vernisată la 16.03.2005, ora 18.00, deschisă la Palatul Parlamentului din România, Bucureşti, până la 22.05.2005]

„Reuşita lui Ion Aurel Gârjoabă a fost aceea de a-şi contura şi releva cu şi mai multă pregnanţă propria individualitate, într-o ofertă plastică dominată de seriozitate profesională şi originalitate vizionară. Ion Aurel Gârjoabă pune în valoare câteva dintre tendinţele novatoare, preocupările de ordin tehnic, de limbaj şi, chiar, de explorare a unor forme şi mijloace insolite de expresie.(…) Ca performanţă, de o eleganţă şi o precizie a rostirii plastice care se impun în ansamblul expoziţiei cardinalizându-i sensurile şi conferindu-i autoritate, trebuie remarcată contribuţia lui Ion Aurel Gârjoabă.”

 Corneliu Antim – critic de artă

 în Ziarul Financiar, 2 iunie 2006

„Ion Aurel Gârjoabă sugerează pacea şi coexistenţa / continuitatea mereu fructuoasă dintre pictura clasică – tradiţională şi cele mai noi cuceriri ale picturii moderne… Strălucirea cromatică şi ineditul sunt caracteristice în toate lucrările domniei sale.”

Augustin Macarie – critic de artă,

în Dimineaţa, 23 martie 2006

„În salonul Artis – Teatrul Naţional Bucureşti (…), Ion Aurel Gârjoabă se prezintă cu o monumentală expoziţie în faţa exigenţilor iubitori de frumos din Capitală. Manifestarea a fost primită ca un veritabil eveniment contemporan al mirabilului univers al artelor noastre vizuale.(…) Cert este faptul că Ion Aurel Gârjoabă se manifestă liber şi plenar şi îşi impune personalitatea creatoare artistică prin realizări pe măsura înaltelor studii de specialitate şi a bogatei experienţe de atelier.”

Augustin Macarie – critic de artă,

în Dimineaţa, 25 mai 2006

„Remarcabile prin fineţea observaţiei, prin bogăţia soluţiilor plastice folosite, grafica şi pictura confirmă – odată cu lucrările expuse de Ion Aurel Gârjoabă – existenţa unei precise şi complexe individualităţi creatoare.”

Marina Preutu – critic de artă,

în Scânteia, 27 feb. 1983

„Unitare şi echilibrate din punct de vedere stilistic, atât grafica (guaşă, acuarelă, pastel, creion, peniţă, tehnici mixte), cât şi pictura (ulei pe pânză, ulei pe carton) semnate de Ion Aurel Gârjoabă se remarcă printr-un registru tematic generos şi variat, care merge de la peisaj la portret şi de la natura statică la unele digresiuni nonfigurative care pun în lumină o anumită disponibilitate ludică, alături de tentaţia investigării realului dintr-o perspectivă abstractă.”

Corneliu Ostahie – critic de artă,

în Bucureştiul Literar şi Artistic, aprilie 2014

„Lucrările pictorului Ion Aurel Gârjoabă sunt explozii de lumină şi culoare, emană deopotrivă un soi de căldură de parcă în miezul lor abia ghicit materia prinde viaţă în setea ei de alcătuire în chip de floare, copac, pajişte, aşezare omenească, obiect familiar, portret – totul purtând amprenta creatorului bântuit de linişti şi nelinişti. E linişte în cumintea floare cu al ei rotund, precum un ochi deschis spre lumea-înstrăinare şi e nelinişte în păienjenişul de linii ce se întinde în spaţiul dimprejur, până în tăriile albastre de zări, până în adâncul bănuit.”

 Paula Romanescu – critic de artă, în Viaţa Medicală, 17 feb. 2006

Album IAG copy I 017         Album IAG copy I 018

 Album IAG copy I 019       Album IAG copy I 020

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 015 (2)       IAG acuarela 2014 - feb 2015 016 (2)

  IAG acuarela 2014 - feb 2015 017 (2)      IAG acuarela 2014 - feb 2015 019 (2)

   IAG acuarela 2014 - feb 2015 020 (2)          IAG acuarela 2014 - feb 2015 020 (3)

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 020 (4)        IAG acuarela 2014 - feb 2015 021 (2)         IAG acuarela 2014 - feb 2015 022 (2)

     IAG acuarela 2014 - feb 2015 023 (2)          IAG acuarela 2014 - feb 2015 024 (2)           IAG acuarela 2014 - feb 2015 025 (2)

    IAG acuarela 2014 - feb 2015 025 (3)            IAG acuarela 2014 - feb 2015 025 (4)

  IAG acuarela 2014 - feb 2015 025 (5)          IAG acuarela 2014 - feb 2015 001 (2)

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 003 (2) (1)          IAG acuarela 2014 - feb 2015 004 (2) (2)

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 005 (2) (1)       IAG acuarela 2014 - feb 2015 012 (2)        IAG acuarela 2014 - feb 2015 014 (2) (1)

 Album IAG copy I 001         Album IAG copy I 002

  Album IAG copy I 003        Album IAG copy I 004

 Album IAG copy I 005        Album IAG copy I 006

 Album IAG copy I 007       Album IAG copy I 008

  Album IAG copy I 009       Album IAG copy I 010

  Album IAG copy I 011       Album IAG copy I 012

 Album IAG copy I 013       Album IAG copy I 014

 Album IAG copy I 015       Album IAG copy I 016

   Album IAG copy I 018       IAG acuarela 2014 - feb 2015 013 (2)

   IAG acuarela 2014 - feb 2015 011 (2) (1)       IAG acuarela 2014 - feb 2015 010 (2) (1)

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 008 (2) (2)         IAG acuarela 2014 - feb 2015 007 (2) (1)

 IAG acuarela 2014 - feb 2015 002 (2)                 IAG carbune. Vechi. feb 2015 011 (2)

IAG carbune. Vechi. feb 2015 012 (2)        IAG carbune. Vechi. feb 2015 013 (3)

IAG carbune. Vechi. feb 2015 010 (2)        IAG carbune. Vechi. feb 2015 009 (2)

IAG carbune. Vechi. feb 2015 008 (2)       IAG carbune. Vechi. feb 2015 007 (2)

  IAG carbune. Vechi. feb 2015 006 (2)        IAG carbune. Vechi. feb 2015 004 (2)

    IAG carbune. Vechi. feb 2015 003 (2)        IAG carbune. Vechi. feb 2015 002 (2)

 A.St. - Ech... Ed.Sitech 2000                  D.A.D. - Con... Ed.M.L.R. 2007 (1)                     D.A.D. - Mes... Ed.Calea Mosilor 2001

 D.E. - In Ve... Ed.Mesterul Manole 1999         G.P. - Tea... Ed.Tiparg 2009            G.P. - Ult... Ed. Dacpress 2006

   I.V. - Foc... Ed.Holding Reporter 1996 (1)            I.V. - Pri... Ed.Zodia Fecioarei 1997

 

 

 

 

 
 

 


 

  

 


 

 

 

 

Va puteți abona la articole prin e-mail:

Citeste si...

27 noiembrie, 2021

„La vară vom organiza o expediţie montană, în Moldova, la mănăstiri !”, ne-a anunţat într-o zi profe

11 iunie, 2021

„La vară vom organiza o expediţie montană, în Moldova, la mănăstiri !”, ne-a anunţat într-o zi profe

23 mai, 2021

„La vară vom organiza o expediţie montană, în Moldova, la mănăstiri !”, ne-a anunţat într-o zi profe

Articole similare

Florentin Țuca - Dovedește, taci sau marș la pușcărie!
VIZUALIZARI
Alexandru Athanasiu, poetul elegiac
VIZUALIZARI
Sorin Poclitaru - Cum să fiu viu?
VIZUALIZARI
Ioan Peia - Timp fără capăt...
VIZUALIZARI
Sorin Poclitaru - Balș... rezolvat
VIZUALIZARI
Constantin Romulus Preda
VIZUALIZARI
Ștefan Mitroi, poezii
VIZUALIZARI
Ștefan Mitroi - Despre fericire
VIZUALIZARI
Ștefan Mitroi - Pasărea timpului
VIZUALIZARI