• avocat
  • scriitor
  • publicist

În așteptarea deciziei Curții Constituționale referitoare la abuzul în serviciu

      O decizie istorică ! au titrat unele televiziuni, cu ignoranța știută. Curtea Constituțională a cosmetizat ușor textul care incrimina  abuzul în serviciu, înlocuind expresia, veche de când buchisesc eu Codul penal – „îndeplinirea defectuoasă” – cu „prin încălcarea legii”. Nu e nimic istoric în hotărârea cu pricina, ca și până acum, judecătorul va fi cel care va stabili caracterul defectuos al conduitei funcționarului public prin raportare  la dispozițiile legale aplicabile în materie. Decisiv va fi însă modul în care instanța de  contencios constituțional va defini noțiunea de lege. Căci, într-o interpretare stricto sensu, prin lege se înțelege totalitatea actelor normative emise de parlament cu acest titlu, în conformitate cu dispozițiile art.67 și 73 din Constituția României, dar și ordonanțele simple sau de urgență adoptate de guvern, potrivit art.115 al.4 din legea fundamentală. În consecință, dacă art.297 al.1  din Codul penal va avea în vedere acest înțeles al noțiunii de  lege, atunci s-ar restrânge semnificativ latura obiectivă a infracțiunii.

      Lato sensu, prin lege  se  înțelege  și multitudinea dispozițiilor cuprinse în hotărâri de guvern, ordine de ministru, hotărâri ale autorităților  publice centrale ori locale, în regulamente de organizare și funcționare ale instituțiilor publice sau private  sau chiar în fișa postului, acte care nu au însă putere de lege.

    În funcție de răspunsul  dat acestei chestiuni de drept, configurația infracțiunii de abuz în serviciu va diferi sau nu de cea existentă până la intervenția Curții Constituționale.

Va puteți abona la articole prin e-mail:

Citeste si...

18 ianuarie, 2024

O decizie istorică ! au titrat unele televiziuni, cu ignoranța știută. Curtea Constituțională a cosmetiza

15 ianuarie, 2024

O decizie istorică ! au titrat unele televiziuni, cu ignoranța știută. Curtea Constituțională a cosmetiza

20 noiembrie, 2023

O decizie istorică ! au titrat unele televiziuni, cu ignoranța știută. Curtea Constituțională a cosmetiza

Articole similare

Despre corupți, altfel !
VIZUALIZARI
Despre frica judiciară
VIZUALIZARI
Înainte de pronunțare
VIZUALIZARI
Două temeiuri juridice pentru o achitare ?!
VIZUALIZARI
Justiția, ca joc de societate
VIZUALIZARI
Cazul Piedone
VIZUALIZARI
Avocați și avocați...
VIZUALIZARI
Care egalitate de arme ?
VIZUALIZARI