• avocat
  • scriitor
  • publicist

Căile întortocheate ale renunțării la urmărirea penală

„Întortocheate sunt căile procedural-penale!” exclam adesea… Cum este, de pildă, cea a  renunțării la urmărirea penală, reglementată  de art.318 din Codul de procedură penală. Ei bine, într-o astfel de situație, legiuitorul, din considerente doar de el știute, a rupt în două modalitatea de soluționare a cererii procurorului.

Mai întâi, ordonanța de renunțare face obiectul verificării în interiorul parchetului, de către  procurorul ierarhic superior, pentru ca apoi, la solicitarea părților și a persoanelor interesate, să fie transmisă judecătorului de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță. Numai că, și aici apare  uimirea mea, acesta din urmă se pronunță exclusiv  asupra legalității  și temeiniciei soluției de renunțare la urmărirea penală,  încheierea fiind definitivă.

Ce  se întâmplă cu celelalte accesorii ale unei asemenea cereri? Oleacă răbdare și veți afla, dar trebuie să cutreierați ditamai prin Codul de procedură penală, cale de vreo două sute  de articole, adică. Și așa ajungem la art.5491, al cărui conținut este extrem de limpede: „(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunţarea la urmărirea penală şi sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranţă a confiscării speciale sau a desfiinţării unui înscris, ordonanţa de clasare, însoţită de dosarul cauzei, se înaintează instanţei căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunţarea hotărârii prin care plângerea fost respinsă.

(2) Judecătorul de cameră preliminară comunică persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate o copie a ordonanţei, punându-le în vedere că în termen de 10 zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.

(3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra cererii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluţii:

a) respinge propunerea şi dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării;

b) admite propunerea şi dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desfiinţarea înscrisului.

(4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi persoanele prevăzute la alin. (2) pot face, motivat, contestaţie. Contestaţia nemotivată este inadmisibilă.

(5) Contestaţia se soluţionează de către instanţa ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către completul competent potrivit legii, care se pronunţă prin încheiere motivată, fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluţii:

a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;

b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă propunerea potrivit alin. (3).”

Prin urmare, confiscarea sau desființarea  unui înscris în cazul renunțării la urmărirea penală se  judecă separat și în două grade de jurisdicție, de către un alt judecător, altul decât cel care a verificat definitiv legalitatea și temeinicia ordonanței de renunțare la urmărirea penală. Care or fi fost motivele pentru care ultimul judecător nu putea să se pronunțe și asupra confiscării sau  desființării înscrisurilor rămâne un mister… De ce a fost nevoie de calea de atac a   contestației în situația  din urmă, iarăși nu prea pricep… De ce era nevoie ca un astfel de capitol  să fie aruncat  la peste două  sute de articole distanță de Secțiunea a III-a (lăsând impresia că fusese uitat), zău că  nu  înțeleg (și n-am terminat facultatea ieri!)… Cât despre verificarea sechestrului asigurător în vreun interval de timp, nimic, art.250 și următoarele  tac mâlc…

Sistematizarea normelor este condiția fundamentală a unei legi bune, ușor de înțeles și, îndeosebi, de aplicat. Dintr-o altă  perspectivă,  rezolvarea  în doi timpi  a cauzei având ca obiect renunțarea la  urmărirea penală duce la o încărcare  artificială a volumului de dosare pe cap de judecător, cu efecte directe asupra  temeiniciei și legalității soluțiilor.

Va puteți abona la articole prin e-mail:

Citeste si...

20 iulie, 2023

„Întortocheate sunt căile procedural-penale!” exclam adesea... Cum este, de pildă, cea a renunțării la ur

30 iunie, 2023

„Întortocheate sunt căile procedural-penale!” exclam adesea... Cum este, de pildă, cea a renunțării la ur

22 iunie, 2023

„Întortocheate sunt căile procedural-penale!” exclam adesea... Cum este, de pildă, cea a renunțării la ur

Articole similare

Justiția, ca joc de societate
VIZUALIZARI
Cazul Piedone
VIZUALIZARI
Avocați și avocați...
VIZUALIZARI
Care egalitate de arme ?
VIZUALIZARI
Din „câmpul tactic”, fără ocolișuri
VIZUALIZARI
Un vis periculos!
VIZUALIZARI
Justiția „progresiștilor”
VIZUALIZARI
O zi amânată...
VIZUALIZARI