• avocat
  • scriitor
  • publicist

Salutul unui procuror cinic

         Zavera iscată deunăzi de condamnarea avocatului Robert Roșu  nu s-a isprăvit, deși s-a mai potolit întru câtva. Bunăoară, la inițiativa Uniunii Naționale a Barourilor din România, au fost trimise misive către instanțele și parchetele din țară, gest  determinat  de „unele teze desprinse din considerentele deciziei în dosarul «Ferma Băneasa» și care, dacă ar fi generalizate ca precedent judiciar, ar putea deveni sistemice, cu efecte grave asupra profesiei de avocat, asupra justiţiei și a statului de drept”. În finalul epistolei se concluzionează că „demersul de faţă are ca obiectiv convocarea dialogului interprofesional pentru conştientizarea tuturor factorilor implicaţi cu privire la urmările pe care le-ar putea avea renegarea drepturilor și a rolului avocatului, prin identificarea acestuia cu clientul său, prin impunerea avocatului unor sarcini care nu sunt specifice menirii sale, încălcării secretului profesional precum și repercusiunile nesocotirii autorității de lucru judecat. Consecințele se răsfrâng nu numai asupra profesiei de avocat, ci asupra sistemului de justiție și mai ales asupra cetățeanului, care este privat de dreptul la apărare și de dreptul la un proces echitabil.” Ei bine, ce credeți că a răspuns un prim-procuror de județ transilvănean, amintind  parcă de onomastica stalinistă de odinioară a urbei? Stați jos, pe scaun, sorbecăiți  mintenaș un pahar cu apă și respirați adânc, nu-i lucru de șagă ! Adrisantul începe cacofonic – „cu referire la adresa…”  – și termină aidoma – „cu respectarea legii…” Înlăuntrul acestor dizarmonii fonetice se răscrăcărează ditamai cinismul, un spectacol indigest al frustrării exhibate oficial. Vasăzică, unitatea respectivă de procurori, iar nu doar semnatarul depeșei otrăvite, „salută pronunţarea deciziei în cauza cunoscută sub denumirea de «Ferma Băneasa» şi consideră că această hotărâre trebuie să reprezinte un reper moral şi profesional pentru toţi avocaţii români”. Da, da, ticăloșii, căci „scopul existenţei justiţiei este aflarea adevărului, iar noţiunea de dreptate ataşată  indisolubil ideii de justiţie nu poate fi subordonată interesului avocatului de a obține un onorariu de succes”. Pe ei, pe mama lor de latratores, cu simbrii de izbândă cu tot, fiindcă, arar, ne strică nouă, avocați ai statului orwellian, însăilările de bazaconii juridice și ne dau în vileag mârșăviile și  malversațiunile judiciare ! Acolo unde, bineînțeles, este cazul și când judecătorul nu ne este partener loial și supus, desigur! Asta se subînțelege din textul scris cu satisfacția  luptătorului de clasă îmbrăcat din greșeală  în roba de acuzator public. Sfârșitul scrisorii are ceva din sărutul călăului lăsat pe fruntea decapitatului, întrucât  „conducerea Parchetului de pe lângă (…)  salută buna colaborare avută cu Baroul (…) şi îşi exprimă convingerea că această colaborare va continua, cu respectarea legii şi a deontologiei profesiilor de avocat, respectiv magistrat”.

„Dialog interprofesional”, nu ? Parcă am fi  în Ferma animalelor, zău !

 

 

 

 

Va puteți abona la articole prin e-mail:

Citeste si...

18 ianuarie, 2024

Zavera iscată deunăzi de condamnarea avocatului Robert Roșu nu s-a isprăvit, deși s-a mai potolit

15 ianuarie, 2024

Zavera iscată deunăzi de condamnarea avocatului Robert Roșu nu s-a isprăvit, deși s-a mai potolit

20 noiembrie, 2023

Zavera iscată deunăzi de condamnarea avocatului Robert Roșu nu s-a isprăvit, deși s-a mai potolit

Articole similare

Despre corupți, altfel !
VIZUALIZARI
Despre frica judiciară
VIZUALIZARI
Înainte de pronunțare
VIZUALIZARI
Două temeiuri juridice pentru o achitare ?!
VIZUALIZARI
Justiția, ca joc de societate
VIZUALIZARI
Cazul Piedone
VIZUALIZARI
Avocați și avocați...
VIZUALIZARI
Care egalitate de arme ?
VIZUALIZARI